Skup alata za kampanju

Tematski događaji

Prikladno za:

sve vrste organizacija.

O čemu je riječ?

Te manifestacije mogu biti:

 • konferencije i seminari
 • trgovinski/stručni sajmovi
 • promidžbena predstavljanja na više lokacija
 • lokalne izložbe
 • privatne prezentacije ili predstavljanja.

Glavna je svrha tih manifestacija općenita promidžba organizacije ili promidžba njezina novog proizvoda, alata ili usluge, a cilj je pružanje i širenje informacija.

Prednosti

 • Izvrsna prilika da ciljnoj skupini prenesete ključne poruke o svojoj kampanji i organizaciji.
 • Sudionici tih posebnih manifestacija već su upoznati sa sigurnošću i zdravljem na radu te je stoga cilj proširiti njihovo znanje odgovarajućim informacijama i sadržajem.
 • Možete osobno razgovarati sa sudionicima i odgovarati na njihova pitanja na licu mjesta.
 • Prilika za prikupljanje kontakata

Ograničenja

 • U organizaciju takvih događaja često je potrebno uložiti mnogo truda i vremena, no na kraju se svakako isplati!

Planiranje događaja

Pomno planirajte:

 • Razmislite o osobama koje će prisustvovati događaju. Vodite računa o tome koliko su upoznate s temom događaja i koje su im informacije potrebne te u skladu s tim pripremite svoj sadržaj:
  • Na primjer, ako organizirate seminar o najnovijem zakonodavstvu, pretpostavlja se da osobe već nešto znaju o tome. Ipak, ponavljanje najvažnijih informacija uvijek je korisno.
 • Hoćete li imati priliku predstaviti svoj promidžbeni i informativni materijal?
 • Što možete ponuditi publici kako bi upamtila vašu poruku?
 • Razmislite o osobi koja bi pred publikom mogla govoriti o temama u području sigurnosti i zdravlja na radu:
  • To bi mogao biti stručnjak ili glasnogovornik vaše organizacije
  • Imajte na umu da bi to trebala biti osoba koja vašu poruku može iznijeti na lako razumljiv način.