Skup alata za kampanju

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu

Organizacija: EU-OSHA

Opis:

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu održava se u listopadu svake godine i središnja je točka kampanje za zdrava radna mjesta sa stotinama manifestacija za razvoj svijesti u EU-u i izvan njega, s naglaskom na kampanji o mišićno-koštanim poremećajima 2020. – 2022.

Image
European Week for Safety and Health at Work 2020