Skup alata za kampanju

Nagradni natječaji

Prikladno za:

Srednje i veće organizacije.

Kako se može upotrebljavati?

Natječaj u području sigurnosti i zdravlja na radu možete provoditi istodobno s kampanjom. To može biti fotografski natječaj, natječaj za videozapise ili natječaj za najbolji uređaj u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Prednosti

 • Natječaj može biti izvrstan alat za potporu vašoj kampanji i isticanje ključnih poruka.
 • Natječajem možete pobuditi zanimanje šire javnosti za pitanja sigurnosti i zdravlja na radu.
 • Čak bi se i mladi mogli zainteresirati za konkretnu temu. U fotografskom natječaju koji je EU-OSHA provela 2011. bilo je gotovo tisuću prijava fotografija!

Ograničenja

 • Za ovu je vrstu nagradnog natječaja nužan angažman organizacije na unutarnjoj razini:
  • potrebno je uključiti širu publiku
  • potrebna je priprema postupka odabira itd.
  • može podrazumijevati i velike troškove uzmete li u obzir dodjelu novčane nagrade.

Tko će sudjelovati?

 • Razmislite o ciljnoj publici:
  • Želite li uključiti širu javnost?
  • Ili biste radije uključili određene skupine (npr. samo radnike, samo mlade)?

Objava nagradnog natječaja

 • Razmislite o tome kako doprijeti do potencijalnih sudionika: ako sudjeluje šira javnost, možete upotrijebiti društvene mreže.
 • Izradite internetske stranice za nagradni natječaj.

Kriteriji odabira pobjednika

 • Razmislite o konkretnim kriterijima koje sudionici moraju ispuniti kako bi pobijedili na nagradnom natječaju.
 • Odaberite članove stručnog povjerenstva koji će ocijeniti ispunjavaju li sudionici te kriterije:
  • pokušajte angažirati poznatu osobu koja će biti predstavnik povjerenstva, npr. uglednog profesionalnog fotografa ako je riječ o natječaju za najbolju fotografiju.

Pravila i postupak odabira

 • Pripremite postupak odabira: ako vodite podstranicu o nagradnom natječaju, na njoj možete objaviti prijavni obrazac.
 • Provjerite jesu li pravila jasna i precizna te jesu li svi prijavni obrasci razumljivi.
 • Ako očekujete velik broj sudionika, postupak odabira možete podijeliti u dvije faze:
  • predodabir
  • konačni odabir.

Vremenski raspored

 • Kad je riječ o vremenskom rasporedu, nagradni natječaj organizirajte u istom razdoblju u kojem provodite kampanju.
 • Završni događaj može se povezati sa završnim događajem u okviru kampanje.

Promidžba

 • Uključite medije. Dostavite im slike (ako je riječ o natječaju za najbolju fotografiju) ili druge vizualne materijale.
 • Organizirajte intervjue s natjecateljima ili članovima povjerenstva.