Skup alata za kampanju

Europski fotografski natječaj

Organisation: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)

Opis:

Fotografski natječaj EU-OSHA-e za podizanje razine osviještenosti o zdravim radnim mjestima i sprečavanju rizika na radnom mjestu.

Image
European Photo Competition