Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2023-2025: ορόσημα και εκδηλώσεις


Εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2023-2025: ορόσημα και εκδηλώσεις

Image

Σε αυτό το οπτικό χρονοδιάγραμμα παρουσιάζονται τα ορόσημα της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή».

Μάθετε και μοιραστείτε όλα όσα συμβαίνουν — τον καθορισμό των πέντε τομέων προτεραιότητας, τα διάφορα στάδια του διαγωνισμού για τα βραβεία καλής πρακτικής και τις κυριότερες εκδηλώσεις, όπως οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |