Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: Στοιχεία και αριθμοί


Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: Στοιχεία και αριθμοί

Image

Το παρόν ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία και αριθμούς που σχετίζονται με τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή».

Τονίζει την επικράτηση της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες στην οικονομία της ΕΕ, τους κινδύνους και τις προκλήσεις για την ΕΑΥ, καθώς και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την εξάπλωση της εργασίας σε ψηφιακές πλατφόρμες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Παρουσιάζει επίσης παραδείγματα πρωτοβουλιών χάραξης πολιτικής και πρόληψης κινδύνων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας όσων εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Download PDF file in: EN |
Open Image file in: EN |