Υλικό της εκστρατείας


Οδηγός εκστρατείας - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Ο παρών οδηγός της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2023-2025» του EU-OSHA περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε στην εκστρατεία όπως, μεταξύ άλλων, βασικές ημερομηνίες και συνδέσμους που θα σας παραπέμψουν σε χρήσιμες πηγές.

Ο οδηγός αφορά πέντε τομείς προτεραιότητας: την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, την αυτοματοποίηση των καθηκόντων, την εξ αποστάσεως και υβριδική εργασία, τη διαχείριση των εργαζομένων μέσω ΤΝ και τα έξυπνα ψηφιακά συστήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, ο οδηγός εξηγεί τον αντίκτυπο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και τις σχετικές προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Περιλαμβάνει περιπτωσιολογικές μελέτες, πρακτικές προτάσεις και μια ενότητα σχετικά με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.