Soubor nástrojů kampaně

Muskuloskeletální poruchy související s prací: Fakta a čísla – souhrnná zpráva

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Souhrnná zpráva shromažďující údaje a informace, které byly zveřejněny v deseti vnitrostátních zprávách o muskuloskeletálních poruchách (Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko a Švédsko).

 
Image
Work-related musculoskeletal disorders: Facts and Figures — Synthesis report