Soubor nástrojů kampaně

Vítejte v nástroji pro on-line hodnocení rizik

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Řada powerpointových prezentací nastiňujících projekt OiRA pro on-line hodnocení rizik, poskytující nejnovější aktualizace a shrnutí činností.

Image
Welcome to the Online Risk Assessment Tool