Soubor nástrojů kampaně

Směrem ke kultuře prevence pracovních rizik

Organizace: Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact)

Země: Francie

Popis:

Vědecká publikace zabývající se prevencí pracovních rizik.

Image
Towards a culture of occupational risk prevention