Soubor nástrojů kampaně

Zpráva: „studie zaměřená na nová a vznikající rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s digitalizací do roku 2025“

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Vědecká zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, která představuje konečné výsledky rozsáhlého prognostického projektu zaměřeného na vývoj v oblasti digitálních technologií a související změny ve světě práce.

Image