Soubor nástrojů kampaně

Rehabilitace a návrat do práce: zpráva o analýze politik, strategií a programů EU a členských států

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Tato zpráva uvádí přehled přístupů v oblasti rehabilitace a návratu do práce z celé Evropy v kontextu stárnoucí pracovní síly.

Image
Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes