Soubor nástrojů kampaně

Kampaň „Prevence pracovních rizik vyplývajících z pracovních strojů a zařízení“

Organizace: ACT

Země: Portugalsko

Popis:

Kampaň „Prevence pracovních rizik vyplývajících z pracovních strojů a zařízení“ nastavuje minimální úroveň ochrany pro bezpečnost pracovníků a přispívá k volné a spravedlivé hospodářské soutěži na vnitřním trhu.

Image
"Prevention of Occupational Hazards from Work Machinery and Equipment" Campaign