Soubor nástrojů kampaně

Prezentace kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Organizace: Odbor inspekce práce, ministerstvo práce, sociálního zabezpečení a sociálního pojištění

Země: Kypr

Popis:

Powerpointová prezentace vytvořená národním kontaktním místem agentury EU-OSHA na Kypru, která představuje kampaň Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou a její hlavní milníky, nástroje a publikace, včetně Cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Image
Presentation of the Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances campaign