Soubor nástrojů kampaně

OSHwiki o muskuloskeletálních poruchách

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

OSHwiki vyvinula agentura EU-OSHA s cílem umožnit sdílení znalostí, informací a osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Tento příklad se týká muskuloskeletálních poruch a zahrnuje články o strategiích prevence a návratu do práce, rizikových faktorech pro různé skupiny a odvětví a praktické tipy a doporučení pro úspěšnou prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Image
OSHwiki on musculoskeletal disorders