Soubor nástrojů kampaně

OSHwiki umožňuje sdílet znalosti, informace a osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Organisation: EU-OSHA

Country: EU

Popis:

Internetovou encyklopedii OSHwiki vyvinula agentura EU-OSHA, aby umožnila sdílet znalosti, informace a osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem podpořit vládní, průmyslové a zaměstnanecké organizace při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Cílem OSHwiki je být směrodatným zdrojem informací, které se snadno aktualizují, upravují nebo překládají a které sahají i za hranice BOZP.

Image
OSHwiki enables the sharing of occupational safety and health (OSH) knowledge, information and best practices