Soubor nástrojů kampaně

Kampaň „Není času nazbyt“

Organizace: Instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (IOSH)

Země: Spojené království

Popis:

Kampaň s názvem „Není času nazbyt“ zorganizovala Instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejím cílem je vysvětlit příčiny rakoviny z povolání a pomoci podnikům jednat.

Image
“No Time to Lose” campaign