Soubor nástrojů kampaně

Národní kontaktní místo uspořádalo seminář

Organizace: Národní inspektorát práce / Národný inšpektorát práce

Země: Slovensko

Popis:

Seminář pořádaný národním kontaktním místem na Slovensku na téma řízení nebezpečných látek na pracovišti, určený členům vnitrostátní sítě a odborníkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Image
National Focal Point organised seminar