Soubor nástrojů kampaně

Internetový banner o řízení nebezpečných látek

Organizace: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Země: Polsko

Popis:

Internetový banner kampaně Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou na období 2018–2019, vytvořený a hostovaný národním kontaktním místem agentury EU-OSHA v Polsku na zvláštní stránce kampaně.

Image
Managing dangerous substances online banner