Soubor nástrojů kampaně

Jak řídit nebezpečné látky pomocí on-line nástrojů pro hodnocení rizik

Organizace: Cosanta

Země: Nizozemsko

Popis:

Bezplatný kurz uspořádaný organizací Cosanta o tom, jak používat on-line nástroj pro hodnocení rizik „Stoffenmanager“, který pomáhá zaměstnavatelům dodržovat při práci s nebezpečnými látkami právní předpisy EU.

Image
How to manage dangerous substances with online risk assessment tools