Soubor nástrojů kampaně

Powerpointová prezentace kampaně Zdravé pracoviště

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Powerpointové prezentace kampaně Zdravé pracoviště poskytují přehled o kampani a jejím tématu, jakož i informace o tom, jak se do kampaně zapojit.

Image