Soubor nástrojů kampaně

Podpora zdraví ve sdělovacích prostředcích: Partneři

Organizace: Světová zdravotnická organizace (společně s Thomson Reuters Foundation, Agence France-Presse Foundation a Arab States Broadcasting Union)

Popis:

Program inovativní odborné přípravy zahájený regionální kanceláří WHO pro východní Středomoří s cílem zlepšit žurnalistické dovednosti pracovníků sdělovacích prostředků v regionu a zvýšit jejich povědomí o problematice veřejného zdraví.

Image
Health promotion in the media: Partners