Soubor nástrojů kampaně

Banner „Zdraví zaměstnanců“

Organizace: CIOP

Země: Polsko

Popis:

Zvyšování informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v oblasti lidského zdraví a bezpečnosti v pracovním prostředí

Image
"Health of employees" banner