Soubor nástrojů kampaně

Dobrá práce, delší kariéra

Organizace: Technologická odvětví Finska

Popis:

Powerpointová prevence na téma „Dobrá práce, delší kariéra“. Představuje nový technologický projekt pro technologický průmysl, jehož cílem je zlepšení dobrých pracovní podmínek v průběhu celého pracovního cyklu, a tím i dosažení konsolidace a rozšíření pracovní kariéry.

Image
Good work, longer career