Soubor nástrojů kampaně

Future Leaders Conference 2022

Organizace: Instituce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (IOSH)

Země: Spojené království

Popis:

Organizace IOSH uspořádala třetí ročník konference Future Leaders Conference, která se stala důležitou každoročně konanou akcí pro budoucí odborníky v oblasti BOZP zaměřenou na rozvoj dovedností nových a začínajících pracovníků v oblasti BOZP.

Image