Soubor nástrojů kampaně

Dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci!

Organizace: Ministerstvo pro hospodářský rozvoj

Země: Maďarsko

Popis:

Tento hudební videoklip zábavnou formou vysvětluje některá ze základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pomáhá také šířit kulturu prevence na pracovištích.

Image