Soubor nástrojů kampaně

Faktory ovlivňující přijetí kampaně zdravého stravování federálními meziodvětvovými partnery: kvalitativní studie

Organizace: Health Canada

Země: Kanada

Popis:

Kampaň „Jezte zdravě“ byla sociální marketingovou kampaní, kterou vyvinulo sdružení Health Canada a která byla šířena mezi veřejností za pomoci meziodvětvových partnerů.

Image
Factors influencing the adoption of a healthy eating campaign by federal cross-sector partners: a qualitative study