Soubor nástrojů kampaně

Balíček pro sociální média týkající se Evropského týdne veřejného zdraví

Organizace: Evropské sdružení pro veřejné zdraví

Země: EU

Popis:

Soubor nástrojů pro média vypracovaný organizací EUPHA obsahuje materiály a pokyny, které pomáhají propagovat informace o veřejném zdraví a podrobnosti o akcích organizace. Balíček zahrnuje širokou škálu materiálů – od animovaných gifů po elektronické letáky, které lze stáhnout a šířit prostřednictvím sociálních médií.


 
Image