Soubor nástrojů kampaně

Balíček agentury EU-OSHA pro sociální média

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Balíček agentury EU-OSHA pro sociální média pomáhá informovat o činnostech v rámci kampaně Zdravé pracoviště prostřednictvím podmanivého, poutavého a snadno šiřitelného obsahu. Pomáhá přilákat cílové skupiny s různými potřebami a očekáváními z hlediska informací.

Image