Soubor nástrojů kampaně

Encyklopedie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Organisation: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Country: Czech Republic

Popis:

Internetová encyklopedie, která slouží jako nástroj pro vysvětlení terminologie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souvisejících oblastech. Slouží také jako překladový slovník. Encyklopedie bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je užitečným nástrojem pro organizace, odborníky a studenty, kteří se zapojují do práce v oblasti BOZP.

Image
The Encyclopaedia of Occupational Health and Safety