Soubor nástrojů kampaně

Vzdělávací video o pracovních rizicích souvisejících s nebezpečnými látkami

Organizace: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Země: Španělsko

Popis:

Vzdělávací video vytvořené národním kontaktním místem agentury EU-OSHA ve Španělsku zdůrazňující rizika expozice nebezpečným látkám na pracovišti.

Image
Educational video on occupational risks related to dangerous substances