Soubor nástrojů kampaně

Digitální technologie a povaha a míra rutiny práce

Organizace: Evropský odborový institut (ETUI)

Země: EU

Popis:

Tento dokument zkoumá dopad digitálních technologií na povahu a míru rutiny práce ve výrobě, způsoby, jakými digitální technologie uplatňují svůj vliv, a faktory zmírňující výsledky digitalizace v souvislosti s prací.

Image