Soubor nástrojů kampaně

Setkání partnerů kampaně

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Schůzka evropského partnerství kampaně uspořádaná agenturou EU-OSHA před oficiálním zahájením kampaně. Poskytuje partnerům příležitost seznámit se s kampaní, vytvářet sítě kontaktů s novými a zavedenými partnery a zjistit více informací o jejich úloze.

Image
Campaign Partnership Meeting