Soubor nástrojů kampaně

Mapování těla a rizik v rámci prevence muskuloskeletálních poruch

Organizace: EU-OSHA

Země: EU

Popis:

Informační list obsahující přehled metod mapování těla a rizik a poukazující na jejich využití při identifikaci a prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

Image
Body and hazard mapping in the prevention of musculoskeletal disorders