Soubor nástrojů kampaně

Staňte se partnerem kampaně Zdravé pracoviště

Organizace: Gesunde Arbeit

Země: Rakousko

Popis:

Časopis Gesunde Arbeit navázal partnerství s agenturou EU-OSHA v souvislosti se spoluprací v oblasti podpory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i kampaně Zdravé pracoviště.

Image
Become a Healthy Workplace Campaign partner