Soubor nástrojů kampaně

Devátá iniciativa sítě ENWHP „Podpora zdravé práce pro zaměstnance s chronickým onemocněním“

Organizace: Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (ENWHP)

Země: EU

Popis:

Kampaň na podporu zdravé a vhodné práce pro ty, kteří trpí následky chronického onemocnění – buď tím, že jim pomůže udržet si pracovní místo, nebo že je podpoří při návratu do práce. Evropská síť pro podporu zdraví na pracovišti (ENWHP) pracovala na zavedení účinných postupů v oblasti ochrany zdraví na pracovišti vytvářením příznivé kultury a poskytováním pokynů a řady nástrojů zaměstnavatelům s cílem přispět ke zlepšení situace zaměstnanců trpících chronickými onemocněními.

Image
9th ENWHP initiative 'Promoting healthy work for employees with chronic illness'