Verktygslåda för kampanjer

Webbplats

Lämpar sig för:

Alla typer av organisationer.

Hur kan det användas?

Er organisation har förmodligen redan en egen webbplats. Ni behöver utvärdera vad ni vill göra inför kampanjen. Vill ni ägna en del av er webbplats åt den nya kampanjen eller vill ni ta fram en särskild kampanjwebbplats?

Fördelar

 • En webbplats är i dag ett populärt, oumbärligt verktyg för att kommunicera med allmänheten.
 • Thanks to a website you can host all your campaign materials in one place (either press releases or leaflets and videos).
 • Tack vare webbplatsen kan ni samla allt kampanjmaterial på samma ställe (såväl pressmeddelanden som broschyrer och filmer).

Nackdelar

 • För att få användarna att vilja återvända till din webbplats måste du uppdatera den regelbundet.
 • Tänk på att det innehåll som du publicerar på nätet är offentligt och att det kan vara svårt att övervaka och kontrollera hur en användare använder den information som du lägger ut.

Använda din befintliga webbplats eller bygga en ny?

 • Om dina intressenter och din målgrupp redan känner till din webbplats kan det vara mer kostnadseffektivt att ägna en del av denna åt din kampanj.
 • I annat fall bör du överväga att skapa en särskild kampanjwebbplats. Det ger dig större frihet att göra någonting speciellt och att vara mer kreativ än du skulle vara på din ordinarie webbplats.

Vad bör finnas med?

 • Om du har en visuell identitet för kampanjen bör du använda den på webbplatsen.
 • Använd en kampanjlogotyp utöver organisationens och dina samarbetspartners logotyper.
 • Se till att allt informationsmaterial som tas fram för kampanjen går att ladda ner från webbplatsen.
 • Ha en särskild avdelning för medierna. Ta med all viktig statistik och alla viktiga fakta om kampanjen, samt eventuella fallstudier och kontaktuppgifter till kampanjens ”ambassadörer” om sådana finns.
 • Ha en avdelning med nedladdningsbara bilder och filmer.
 • Ha en avdelning med nyheter där du visar allt som händer med kampanjen. Uppdatera denna regelbundet för att visa aktivitet.
 • Ha ett kalendarium med alla kommande evenemang. Ta med information om hur man registrerar sig och deltar om det är ett offentligt evenemang och var man begär information i annat fall.
 • Ha en avdelning med frågor och svar om kampanjen.
 • Ta alltid med kontaktuppgifter till någon som kan ge besökarna mer information.