Verktygslåda för kampanjer

Mobil marknadsföring

Lämpar sig för:

Större organisationer med mer finansiella resurser.

Vad är det?

Mobil marknadsföring är ett av de nyaste områdena inom interaktiv marknadsföring. Den omfattar tekniker som sms, mms, mobilt internet, appar, platstjänster och närhetsbaserad marknadsföring via bluetooth. Dessa kampanjer kan rikta sig enbart till mobiler eller kombineras med andra mediekanaler, bland annat webb, e-post, direktreklam och radio- och tv-sändningar.

Fördelar

  • Det är ett snabbt och allt mer populärt sätt att nå ut till en bred publik.
  • Det här är ett marknadsföringsområde som är under ständig utveckling och som innebär nya möjligheter.

Nackdelar

  • För att genomföra en mobilkampanj kommer du troligen att behöva expertråd, och detta kan vara kostsamt.

Formulera ditt budskap

  • Ett kort, enkelt budskap som levereras direkt till mottagarens mobiltelefon kan vara mycket effektivt.
  • Fundera över din målgrupp och om du tror att de skulle reagera positivt på att få ett sms.
  • Har du deras mobilnummer, eller måste du betala för att sammanställa en lista?
  • Budskapet måste vara klart och koncist.

Relaterad teknik

Med nya smarta telefoner kan användarna ofta skanna qr-koder och därmed komma direkt till din kampanjsida.

Producera kampanjen

Du kommer troligen att behöva anlita en expert på mobil marknadsföring som har den teknik och programvara som behövs för att effektivt kunna genomföra en sådan kampanj.