Verktygslåda för kampanjer

Tryckt reklam

Lämpar sig för:

Medelstora till stora organisationer.

Vad är det?

Tryckt reklam är reklam som trycks på papper i publikationer (tidningar, tidskrifter, facktidskrifter) som er målgrupp väntas läsa.

Fördelar

 • Om ni köper en annons i en tidskrift med stor upplaga ökar ni chansen att nå ut till en bred publik.
 • Ni kan också välja mellan dagstidningar och månatliga eller kvartalsvisa tidskrifter, beroende på er målgrupp och deras läsvanor.

Nackdelar

 • Tryckta annonser är i regel dyra, men om du har ett mediepartnerskap så kanske du kan förhandla fram bättre priser.
 • Tänk på att de populäraste sidorna (omslag eller högersidor) också är dyrast.

Välj de lämpligaste publikationerna

 • Tänk noggrant igenom vilken tidning/tidskrift du vill annonsera i.
 • Fundera på vem målgruppen är och vilka publikationer de troligen läser och välj publikation därefter.
  • Om du till exempel försöker nå ut till allmänheten skulle en rikstäckande tidning vara lämpligast.
  • Men om du snarare siktar in dig på arbetsmiljöchefer bör du placera din annons i en lämplig facktidskrift.

Visuell design

 • Bestäm dig först för hur din kampanj rent allmänt ska se ut och vilken känsla den ska förmedla (till exempel logotyp, budskap, färgtema osv.). Målet är att behålla samma visuella identitet i allt kampanjmaterial.
 • Du vill försäkra dig om att varje gång någon ser information om din kampanj så kommer de att känna igen den, oavsett format.
 • Din visuella design bör fånga läsarnas uppmärksamhet. Den bör också stämma överens med ditt budskap. Rubriken bör i sig innehålla all den information som behövs. Ofta är rubriken det enda människor läser.

Underliggande koncept

I reklam behövs det alltid ett koncept. Det kan vara en träffande bild eller fängslande rubrik som lyfter fram ditt budskap och fångar läsarnas uppmärksamhet.

Innehåll och layout

 • Tänk på textutrymmet och textstorleken i annonsen och hur detta förhåller sig till annonsens storlek. Om du har en annons på en kvarts sida i en tidskrift måste du vara extra noggrann med att se till att din rubrik är synlig. Håll brödtexten kort, i regel inte mer än 200 ord.
 • Ta med en ”uppmaning till handling” – berätta för läsarna vad du vill att de ska göra. Detta kan antingen ske med en rubrik eller i slutet av annonsen.
 • Ange alltid var man kan få mer information. Styr människor till rätt webbplats.
 • Om du använder bilder bör du se till att de har lämplig upplösning. En pixlad bild ger ett dåligt intryck av din organisation. Se till att du har rättigheterna till bilderna och ange fotografens namn vid behov.

Externa resurser

Om du menar allvar med att investera i tryckt reklam bör du troligen ta hjälp av en kommunikations-/reklambyrå för att utveckla konceptet för din annons.

Exempel på bästa praxis

Världsaidsdagen/röda bandet har blivit en symbol för kampen mot hiv/aids. Ditt mål är att skapa samma associationer i människors medvetande. De bör titta på ditt kommunikationsmaterial, logotypen och färgerna osv. och direkt tänka: ”Ja, det är xxx-kampanjen.”