Verktygslåda för kampanjer

Utomhusreklam

Lämpar sig för:

Större organisationer med mer finansiella resurser.

Vad är det?

Utomhusreklam omfattar olika typer av reklamskyltar, alltifrån affischtavlor vid vägkanten till affischer i kollektivtrafiken och arenareklam, som alla syftar till att förmedla ett budskap till allmänheten i stor skala.

Fördelar

 • Strategiskt placerad utomhusreklam garanterar en omfattande exponering för varje liten investering. Utomhusreklam är därför mycket kostnadseffektiv.

Nackdelar

 • Dessa kampanjer är i regel dyra.

Planera reklamkampanjen

 • När du planerar kampanjen bör du ta hänsyn till följande:
  • Vänder du dig till yrkespersoner eller allmänheten?
  • Reser din målgrupp kollektivt, eller kör de snarare bil till jobbet?
 • Gör en karta över staden där du anger strategiska punkter.
 • Tänk på att det är bättre att ha färre reklamplatser som är strategiskt placerade och mycket synliga än massor av affischtavlor som är för små och för dåligt placerade för att effektivt nå ut till din målgrupp.

Budskap och bilder

 • Det som de flesta personer lägger märke till är bilden och sloganen. Ta inte upp utrymme med en massa text, eftersom folk inte kommer att läsa den.
 • Den bild som du väljer måste vara fängslande nog för att människor ska stanna upp och lägga märke till den.
 • Ditt budskap bör direkt vara tydligt för alla och snabbt registreras. Välj inte komplicerade metaforer.
 • Lägg till en ”uppmaning till handling”.
 • Ditt budskap bör vara kort och provokativt.
 • Se till att du använder ett tillräckligt stort teckensnitt så att människor kan läsa det på avstånd och medan de rör sig.
 • Tänk på att inte klämma in för mycket. Lättfattliga, fokuserade annonser är mer verkningsfulla.
 • Använd humor i dina annonser, om ämnet tillåter.

Ange kontaktuppgifter

Precis som med andra reklamformat får du inte glömma att ta med dina kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer och webbplatser där människor kan få mer information.

Digital reklam

 • Det går även att ha digital utomhusreklam. Detta fångar oftare tittarnas uppmärksamhet.
 • Tänk på att kostnaderna är mycket höga, så det kanske inte är kostnadseffektivt för en ideell kampanj.