Despre tema campaniei


De ce este atât de importantă?

În pofida eforturilor de prevenire a acestora, AMS rămân pe primul loc pe lista problemelor de sănătate asociate muncii în Europa, fiind adesea combinate cu alte probleme de sănătate. În mod inevitabil, acest lucru reduce calitatea vieții și capacitatea de muncă a oamenilor, dăunând întreprinderilor și economiilor.

O proporție mare a zilelor de lucru pierdute în UE este reprezentată de absența de la lucru din cauza AMS. De asemenea, lucrătorii cu AMS absentează în medie pe perioade mai lungi decât cei fără probleme de sănătate.

AMS de origine profesională reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incapacității de muncă și ale concediilor medicale, fiind și boala profesională cel mai frecvent recunoscută în țări precum Franța, Italia, Letonia și Spania.

O treime dintre lucrătorii cu AMS care au și o altă problemă de sănătate consideră că nu vor putea continua să-și desfășoare activitatea până la vârsta de 60 de ani.

În plus, ca urmare a AMS, persoanele sunt mai puțin productive la locul de muncă, ratele de „prezenteism” (în care persoanele lucrează deși nu se simt bine) fiind mai mari în rândul celor cu AMS decât al celor fără probleme de sănătate.

Acest lucru are un impact major din punct de vedere economic. Costurile directe ale AMS de origine profesională cuprind resursele utilizate pentru îngrijirea sănătății (diagnosticarea și tratarea bolii, cheltuielile cu recuperarea) și medicamentele, precum și costurile de compensare a lucrătorilor. Costurile indirecte sunt cele care rezultă din modificarea echipelor de lucru, din scăderea productivității, din întârzierile înregistrate în producție și din înlocuirea lucrătorilor bolnavi (inclusiv instruirea noilor angajați), precum și costurile legate de absenteism/prezenteism. Aceste costuri indirecte sunt estimate a fi de câteva ori mai mari decât costurile directe suportate de întreprinderi.

Prin urmare, este vital ca angajatorii să conștientizeze această problemă și să primească sprijin și îndrumare pentru prevenirea sau gestionarea AMS.