Legislație


Riscurile care decurg din digitalizarea la locul de muncă intră în domeniul de aplicare al Directivei-cadru privind SSM. Scopul este de a proteja oamenii de riscurile legate de locul de muncă și de a stabili responsabilitatea angajatorului în asigurarea securității și sănătății la locul de muncă.

Unele riscuri sunt, de asemenea, abordate prin directive specifice:

se referă la întreținerea echipamentelor și a dispozitivelor

se referă la organizarea timpului de lucru

stabilește un cadru pentru informarea și consultarea angajaților

În domeniul inteligenței artificiale, UE a propus și a introdus mai multe inițiative legislative și nelegislative:

Comunicare intitulată „Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii” și o propunere de directivă pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă