Despre tema campaniei


Argumente economice pentru o viață profesională durabilă

Bunele practici de gestionare a securității și sănătății în muncă (SSM), împreună cu protejarea lucrătorilor și cu îndeplinirea obligațiilor legale pot aduce beneficii semnificative:

  • o forță de muncă sănătoasă, productivă și motivată, care să permită întreprinderilor și altor organizații să rămână competitive și inovatoare;
  • păstrarea în cadrul organizației a competențelor valoroase și a experienței profesionale, prin transferul de cunoștințe și creșterea numărului de lucrători talentați și pricepuți;
  • scăderea ponderii concediilor medicale și a absenteismului, care duce la diminuarea costurilor generate de incapacitatea de muncă și la îmbunătățirea productivității organizațiilor;
  • reducerea fluctuației personalului;
  • un mediu de lucru în care angajații de toate vârstele își pot atinge potențialul maxim;
  • îmbunătățirea stării de bine la locul de muncă.

Gestionarea securității și sănătății la locul de muncă în contextul îmbătrânirii populației nu va ameliora numai starea de sănătate și viața de zi cu zi a lucrătorilor, ci, de asemenea, va îmbunătăți productivitatea și va eficientiza costurile organizației