2016-2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele


Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”

Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2017 a avut loc în zilele de 21 și 22 noiembrie 2017 la Centrul de conferințe Euskalduna din Bilbao, Spania.

Image

Evenimentul a reunit specialiști de vârf și factori de decizie europeni pentru a discuta rezultatele campaniei „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” care s-a derulat pe o perioadă de doi ani. În sesiuni plenare și sesiuni paralele mai mici, participanții au făcut schimb de bune practici și au explorat strategiile viitoare de asigurare a unei vieți profesionale durabile în întreprinderile europene.

Temele atelierelor au inclus: „bune practici pentru promovarea de locuri de muncă durabile”; „recuperare și înapoi la muncă”; „20 de ani de Napo — partenerul nostru ingenios în promovarea SSM; și „schimbul de bune practici în SSM — cele mai bune din 10 ani de parteneriat pentru campania EU-OSHA”.

În fine, Agenția a mai prezentat, într-o scurtă avanpremieră, viitoarea campanie pentru locuri de muncă sănătoase 2018-19, care va fi lansată în aprilie 2018, de sensibilizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor pe care le prezintă substanțele periculoase.

Înregistrarea video a sesiunilor

Fotografii

Raportul seminarului