Despre tema campaniei


Sursa de inspirație a campaniei

În perioada 2013-2015, EU-OSHA a condus un proiect-pilot la nivel european, intitulat „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă”. Proiectul a cercetat politicile și strategiile existente menite să abordeze problematica schimbărilor demografice, cu scopul de a sprijini schimburile de bune practici și de a contribui la elaborarea politicilor viitoare în contextul îmbătrânirii forței de muncă. În consecință, au fost elaborate o serie de rapoarte cu următoarele teme:

  • securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și îmbătrânirea;
  • readaptarea;
  • analiza politicilor, a programelor și a strategiilor privind îmbătrânirea forței de muncă;
  • raportul final al proiectului.

Rapoartele pot fi consultate aici.