Despre tema campaniei


Argumente economice pentru managementul substanțelor periculoase

Există argumente economice clare pentru a investi în domeniul securității și sănătății în muncă — întreprinderile se angajează să creeze o cultură a prevenirii printr-o conducere fermă și să ofere resursele corespunzătoare pentru a beneficia de recompensele pe termen lung.

Managementul necorespunzător al substanțelor periculoase la locul de muncă presupune atât riscuri inutile pentru lucrători, cât și costuri directe semnificative pentru întreprinderi și pentru sistemele de sănătate. De exemplu, expunerea la substanțe cancerigene la locul de muncă are ca rezultat costuri estimative de aproximativ 2,4 miliarde EUR în Europa în fiecare an. Cererile de despăgubiri provenite de la lucrătorii a căror sănătate a fost afectată nefavorabil în urma expunerii la substanțele periculoase de la locul de muncă pot, de asemenea, să depășească sute de mii de euro per revendicare.

Investind în securitatea și sănătatea în muncă, astfel de costuri sunt evitate, iar întreprinderile beneficiază, de asemenea, de:

  • niveluri mai ridicate de productivitate și motivație în rândul lucrătorilor
  • diminuarea absențelor și a costurilor asociate unei proaste stări de sănătate a lucrătorilor
  • reducerea fluctuației personalului.

Acestea, la rândul lor, permit creșterea competitivității și a succesului întreprinderilor — un obiectiv comun tuturor întreprinderilor.