Despre tema campaniei


În ce constă problema?

Lucrătorii sunt expuși la substanțe periculoase în multe locuri de muncă europene. Astfel de expuneri sunt mai frecvente decât conștientizează majoritatea oamenilor și pot, de fapt, să apară la aproape toate locurile de muncă. Acest lucru prezintă probleme majore pentru securitate și sănătate.

substanță periculoasă este orice substanță solidă, lichidă sau gazoasă care presupune un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor. Expunerea poate să apară prin inhalare, prin penetrarea cutanată sau prin ingerare.

Expunerea la substanțe periculoase la locul de muncă este legată de probleme de sănătate acute și pe termen lung, incluzând:

  • boli respiratorii (de exemplu, astm, rinită, azbestoză și silicoză)
  • vătămarea organelor interne, inclusiv a creierului și a sistemului nervos
  • iritații și boli de piele
  • cancere profesionale (de exemplu, leucemie, cancer pulmonar, mezoteliom și cancer la nivelul cavității nazale).

În plus, prezența substanțelor periculoase îi poate expune pe lucrători la risc de incendiu, explozie, otrăvire acută și sufocare.

Cel de al doilea Sondaj european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER-2) al EU-OSHA arată că substanțele periculoase predomină în anumite sectoare, cum ar fi agricultura, industria prelucrătoare și construcțiile.

Cu toate acestea, lucrătorii din toate sectoarele pot fi supuși riscului de expunere la substanțe periculoase. De fapt, per ansamblu, 38 % din întreprinderile europene raportează prezența la locul de muncă a substanțelor chimice sau biologice care pot fi periculoase. Prin urmare, este esențial ca riscurile să fie identificate și gestionate.