Studii de caz


Citiți inițiativele noastre de politică și exemplele de bune practici și aflați cum au adoptat alții transformarea digitală la locul de muncă pentru a lucra într-un mediu modern, inteligent și sigur

Printre teme se numără punerea în practică a măsurilor de prevenire în diverse sectoare și pentru diferite tipuri de locuri de muncă, gestionarea AMS cronice, prevenirea AMS în cazul muncii sedentare, modul în care pot fi gestionate AMS în contextul unei forțe de muncă tot mai diverse și strânsa legătură dintre riscurile psihosociale și AMS.

Studii de caz disponibile (25)