Despre tema campaniei


Cum pot fi gestionate riscurile cu scopul de a asigura îmbătrânirea la locul de muncă în condiții bune de sănătate?

Prevenirea accidentelor de muncă și a problemelor de sănătate pe tot parcursul vieții este esențială, întrucât starea de sănătate la bătrânețe este afectată de condițiile de lucru la tinerețe. Tinerii lucrători de azi sunt lucrătorii seniori de mâine.

Este esențială o abordare holistică agestionării securității și sănătății în muncă(SSM), care să ia în considerare toți factorii care ar putea influența securitatea și sănătatea. Politicile de resurse umane pot îndeplini un rol semnificativ în asigurarea bunei gestionări a riscurilor, îndeosebi a riscurilor psihosociale. La rândul lor, readaptarea și politicile de reluare a lucrului după boală au o importanță tot mai mare în contextul îmbătrânirii forței de muncă.

Un exemplu de abordare holistică în gestionarea SSM îl constituie conceptul de „capacitate de muncă”. Raportul dintre solicitările profesionale și resursele individuale reprezintă capacitatea de muncă. Promovarea unei bune capacități de muncă presupune calități de lider și implicare din partea lucrătorilor.

Angajatorii au obligația legală de a efectua evaluări ale riscurilor, care ar trebui să ia în considerare și riscurile asociate vârstei. Lucrătorii vârstnici nu sunt însă un grup omogen: diferențele de capacitate funcțională și de sănătate dintre indivizi se măresc odată cu înaintarea în vârstă. Prin urmare, la evaluarea riscurilor trebuie să se țină seama de diversitate.

Modificarea capacității funcționale a indivizilor poate fi gestionată prin adaptarea activității, de exemplu prin utilizarea de echipamente care reduc volumul de muncă fizică sau prin asigurarea unor instructaje privind tehnicile corecte de ridicare a încărcăturilor. Ar trebui să se aibă în vedere faptul că o configurare adecvată a spațiului de lucru și o bună organizare a muncii prezintă avantaje pentru toate grupele de vârstă.