Despre tema campaniei


Cum pot fi gestionate substanțele periculoase?

Trebuie creată o cultură a prevenirii, astfel încât să se prevină cu succes bolile, leziunile și decesele cauzate de substanțele periculoase la locul de muncă în Europa. Toți cei implicați trebuie să fie conștienți de riscuri și să se angajeze în gestionarea sau prevenirea acestora.

  • Creșterea gradului de sensibilizare: Creșterea gradului de sensibilizare este esențială. Toți cei aflați la un loc de muncă trebuie să fie conștienți de existența substanțelor periculoase, de riscurile pe care acestea le prezintă și de modul de diminuare sau de eliminare a riscurilor.
  • Evaluarea riscurilor:: Acesta este primul pas către prevenire. Trebuie implicați atât angajatorii, cât și managerii și lucrătorii . Riscurile generate de substanțele periculoase sunt adesea complexe și la identificarea acestora trebuie ținut cont de numeroși factori. Evaluările riscurilor trebuie, de asemenea, să fie actualizate — având în vedere că mediile de lucru se schimbă, la fel ca și potențialul de expunere la substanțe periculoase.
  • LegislațieAceasta stabilește responsabilitățile legale ale angajatorilor de a proteja lucrătorii de substanțele periculoase. Angajatorii trebuie să aibă o înțelegere temeinică a unei astfel de legislații, care include o ierarhie a măsurilor de prevenire.
  • Instrumente practice și orientăriAcestea sprijină întreprinderile să gestioneze substanțele periculoase la nivel practic. Numeroase astfel de instrumente și exemple de bune practici sunt disponibile pe site-ul Campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”.